Nhiều lựa chọn hơn trong việc chuyển khoản

Tên Tài khoản: CTY TNHH MOT THANH VIEN SOPHIE MARTIN VN
Số Tài khoản: 0181003325540
Ngân hàng: VIETCOMBANK- NAM SAI GON

Hoặc

Tên Tài khoản: CTY TNHH MOT THANH VIEN SOPHIE MARTIN VIET NAM
Số Tài khoản: 1920201358872
Ngân hàng: AGRIBANK- CHI NHÁNH BẾN THÀNH

Hoặc
Tên Tài khoản: CTY TNHH MOT THANH VIEN SOPHIE MARTIN VIET NAM
Số Tài khoản: 102010001596933
Ngân hàng: VIETINBANK- CHI NHÁNH TP HCM

No comments:

Post a Comment