Chương trình ra mắt quyển Catalog 16 Sophie

Chương trình ra mắt Catalog 16 sẽ diễn ra tại phòng sự kiện Lầu 4, tòa nhà Sophie Paris-84B Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP.HCM.
Thời gian: 9h30 đến 11h ngày 06/10/2012
Ngày bắt đầu bán quyển Catalog 16: 11h30 ngày 06/10/2012
Ngày bắt đầu bán sản phẩm Catalog 16: 15/10/2012
Trân trọng thông báo,

No comments:

Post a Comment