Chương trình thi đua tuyển dụng 11-12/2012

Tặng 01 điểm thưởng khi bạn tuyển dụng được một Thành viên mới trực tiếp và Thành viên này đạt được chuẩn Năng động (*) bạn sẽ được phần thưởng hấp dẫn tương ứng với số điểm đạt được.

Ví dụ: Bạn sẽ tích lũy được 100 điểm khi tuyển dụng 100 Thành viên mới trực tiếp và 100 Thành viên đó đạt chuẩn Năng động thì bạn sẽ nhận được phần thưởng là Laptop Acer E1-471 32322GMnks.

Lưu ý: (*) Năng động = Doanh Số Cá Nhân >= 1,000,000 VNĐ giá Catalog.

Chương trình được áp dụng cho tất cả Thành Viên Sophie Paris Việt Nam.

Công ty có quyền không trao phần thưởng cho các Thành Viên vi phạm đạo đức kinh doanh.

Bạn chỉ tích được điểm thưởng khi bạn tuyển dụng được một Thành Viên mới trực tiếp và Thành Viên này đạt được chuẩn Năng Động trong tháng. Bạn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với tổng số Thành Viên Mới Trực Tiếp đạt chuẩn Năng Động ( được cộng dồn điểm từ 1/11/2012 – 31/12/2012).

Trong trường hợp phần quà không có tại thời điểm trao thưởng, Thành Viên sẽ được nhận phần quà thay thế có trị giá tương đương.

Chương trình kéo dài 02 tháng từ 01/11/2012 đến hết ngày 31/12/2012.

Chương trình thi đua tuyển dụng 11-12/2012

Chương trình thi đua tuyển dụng 11-12/2012


No comments:

Post a Comment