Chương trình tặng lịch 2013

Chương trình thúc đẩy bán hàng: Với mỗi đơn hàng trị giá 1,000,000VND (Giá Catalog), bạn sẽ có cơ hội nhận ngay một cuốn lịch để bàn Sophie Paris xinh xắn hoàn toàn miễn phí

Thời gian chương trình: 24/12/2012 đến 15/01/2013

Chương trình tặng lịch 2013


No comments:

Post a Comment