Chì kẻ mắt Sophie - KEL1, KEL2

Chì kẻ mắt Sophie - KEL1, KEL2
Chì kẻ mắt dòng Koshize với thiết kế nhỏ gọn, giúp bạn gái dễ dàng hơn trong việc làm đẹp.
Khối lượng tịnh 1.6gr.
Giá: 108,000 VNĐ

Vào CATALOG để xem và tải tất cả sản phẩm mới.

No comments:

Post a Comment