Chị kẻ mắt nước Sophie - KEPE

Chị kẻ mắt nước Sophie - KEPE
Koshize Eye Precision Waterproof Eyeliner
Chì kẻ mắt nước dòng Koshize với thiết kế đầu cọ tinh tế, là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bộ sưu tập của bạn.
Khối lượng tịnh: 7gr.
Giá: 200,000 VNĐ

Vào CATALOG để xem và tải tất cả sản phẩm mới.

No comments:

Post a Comment