Chương trình thi đua huấn luyện 9/2012

Cơ hội sở hữu Miễn phí Nước hoa Folle D’Amour

+ Hãy hoàn thành các buổi huấn luyện trong tháng
+ Đạt doanh số cá nhân 1,000,000VNĐ (Giá Catalog)
+ Tuyển dụng 03 Thành viên mới trực tiếp năng động

Xin vui lòng xem chi tiết ở hình bên dưới:
Chương trình Thi đua Huấn luyện 9/2012

No comments:

Post a Comment