Chương trình thi đua tuyển dụng 8/2012

Thời gian chương trình từ 01/08/2012 đến 31/08/2012.

Đăng ký thành viên trong tháng 08/2012, với đơn hàng 500,000VND (Giá Thành viên), trong đơn hàng kế tiếp, bạn sẽ được tặng Miễn phí 01 mắt kính Vasquez thời trang. Xin vui lòng xem chi tiết trên tờ rơi

Chương trình thi đua tuyển dụng 8/2012


No comments:

Post a Comment