Chương trình giao hàng tận nhà 4/2012

Thời gian chương trình từ 02/04/2012 đến 28/04/2012. Miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng có giá trị từ 1,000,000 VNĐ (giá Thành Viên). Giảm 50% giá vận chuyển cho các đơn hàng có giá trị dưới 1,000,000 VNĐ (giá Thành Viên). Xin vui lòng xem chi tiết trong tờ rơi đính kèm

Chương trình giao hàng tận nhà 4/2012