Lịch huấn luyện Tháng 12/2011

Tại Hà Nội: Khách sạn Asian - Số 8 Chùa Bộc

Thời gian:

9AM- 10AM: Họp Quản Trị Viên Điều Hành

10.30AM- 12AM: Huấn Luyện Bán Hàng & Tuyển Dụng (dành cho Thành viên)

2.00PM- 4PM30: Huấn Luyện "Kỹ năng Thuyết Trình"

Các địa điểm khác xem tại đây


THỜI TRANG SOPHIE PARIS

No comments:

Post a Comment