Ví nam Original.V - DSM214

Ví nam Original.V - DSM214
Chiếc Ví da thật màu đen có 2 ngăn đựng tiền, 6 ngăn đựng thẻ, 2 ngăn đa dụng và 2 ngăn trong suốt.
Kích cỡ: 12x1,5x10 cm
Giá: 330.000 VNĐ

Vào CATALOG để xem và tải tất cả sản phẩm mới.