Ví nam thời trang Sophie Jasper.V - DSM1103

Ví nam thời trang Sophie Jasper.V - DSM1103
Ví giả da mầu đen phù hợp với những chàng trai năng động. Ví gồm 3 ngăn đựng tiền, 2 ngăn đa dụng, 3 ngăn đựng thẻ, 1 ngăn trong suốt, và 1 ngăn riêng biệt với 3 ngăn đựng thẻ và một ngăn trong suốt
Kích cỡ: 12x1.5x10 cm
Giá: 332,000 VNĐ

Vào CATALOG để xem và tải tất cả sản phẩm mới.