Ví nam Jarod - DSM938

 Ví nam Jarod - DSM938
Ví nam thiết kế cổ điển màu nâu bao gồm 2 ngăn đựng tiền, 2 ngăn đa dụng,1 ngăn trong suốt và 3 ngăn để thẻ.
Kích cỡ: 12x2,5x10,5 cm
Giá: 275.000 VNĐ

Vào CATALOG để xem và tải tất cả sản phẩm mới.

No comments:

Post a Comment