Sophie khuyến mãi tháng 11 giảm giá 50%

Sophie khuyến mãi tháng 11 giảm giá 50%
Sophie khuyến mãi tháng 11 giảm giá 50%


Chương trình giảm giá áp dụng từ ngày 01/11/2011.

Lưu ý:
- Số lượng có hạn nên hàng có thể hết sớm, vì vậy quý khách hàng nên đặt hàng trước ngày 01/11/2011 đến hết ngày 05/11/2011.
- Danh sách các sản phẩm giảm giá: Download tại đây
Sophie khuyến mãi tháng 11 giảm giá 50%
Sophie khuyến mãi tháng 11 giảm giá 50%
Sophie khuyến mãi tháng 11 giảm giá 50%
Sophie khuyến mãi tháng 11 giảm giá 50%
Sophie khuyến mãi tháng 11 giảm giá 50%
Sophie khuyến mãi tháng 11 giảm giá 50%
Sophie khuyến mãi tháng 11 giảm giá 50% Sophie khuyến mãi tháng 11 giảm giá 50%
Sophie khuyến mãi tháng 11 giảm giá 50%
Sophie khuyến mãi tháng 11 giảm giá 50%
Sophie khuyến mãi tháng 11 giảm giá 50%
Sophie khuyến mãi tháng 11 giảm giá 50%
Sophie khuyến mãi tháng 11 giảm giá 50%
Sophie khuyến mãi tháng 11 giảm giá 50%
Sophie khuyến mãi tháng 11 giảm giá 50%

THỜI TRANG SOPHIE PARIS

No comments:

Post a Comment