Chương trình thúc đẩy bán hàng 10/2012

Thời gian chương trình từ 02/10/2012 đến 31/10/2012.
Với mỗi đơn hàng 1,000,000VND trở lên (Giá Thành viên) bạn sẽ được tặng ngay một ví Rainbow miễn phí.

Chương trình Thúc đẩy bán hàng 10/2012


No comments:

Post a Comment