Chương trình hỗ trợ chi phí tổ chức hội thảo

+ Hỗ trợ: 15.000đ cho mỗi khách bạn mời đến tham dự Hội Thảo.
+ Hỗ trợ thêm: 25.000đ cho mỗi khách mời đăng ký làm Thành Viên.
=> Tổng số tiền bạn được hỗ trợ: 40.000đ/người

Điều Kiện:
- Số lượng khách tham dự: trên 30 người.
- Đăng ký với Quản lý kinh doanh 2 tuần trước khi diễn ra Hội thảo.
- Một nhân viên kinh doanh (KAMA/ KAM/ Training Manager/ Sales Manager) sẽ tham dự Hội Thảo
- Khách tham dự Hội Thảo (chưa là Thành Viên) phải từ 18 tuổi trở lên. Trẻ em dưới 18 tuổi sẽ không được tính là khách mời.
- Gửi "Báo cáo kết quả nghiệm thu" trong cùng ngày (HT tại Tp.HCM) hoặc trong vòng 2 ngày (HT tại các tỉnh) sau khi Hội Thảo kết thúc cho KAM để xác nhận con số thực tế. KAM xem xét và chuyển tiền cho Thành Viên sau khi nhận được hóa đơn tài chính do Thành Viên cung cấp.

Xin vui lòng liên hệ với Quản Lý Kinh Doanh của bạn để được hướng dẫn thêm

No comments:

Post a Comment