Ra mắt Catalog 15

Ngày đầu tiên ra mắt quyển Catalog 15 sẽ diễn ra vào ngày 19/08/2012 tại Hội nghị Quản Trị Viên Vàng và Chủ Tịch tại khách sạn Imperial Vũng Tàu.

Ngày ra mắt quyển Catalog 15 kết hợp Hội thảo giải pháp Sophie Paris sẽ diễn ra vào ngày 25/08/2012 tại lầu 4, tòa nhà Sophie Paris Việt Nam 84B Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP.HCM


No comments:

Post a Comment