Qui định mới tại showroom Sophie Paris 8/2012

Thông báo về mục đích sử dụng Lầu 1, Lầu 2 tại tòa nhà Sophie Paris:

Lầu 1 được sử dụng với mục đích chờ lấy hàng, kể từ lúc nhận hàng, Thành viên vui lòng không nán lại quá lâu (tối đa 30 phút)

Lầu 2 được sử dụng với mục đích xem sản phẩm trưng bày, đặt hàng, tư vấn khách. Sau khi đã hoàn tất xong những việc trên, các Thành viên vui lòng không nán lại quá lâu (không quá 30 phút)

Lầu 3 được sử dụng với mục đích tư vấn và hỗ trợ kinh doanh. Các Thành viên có thể sử dụng để họp nhóm hay thực hiện các công tác hỗ trợ tuyến dưới trực tiếp.


No comments:

Post a Comment