Cơ hội sở hữu miễn phí nước hoa Folle D’Amour

Chỉ cần 03 điều kiện:

- Hãy hoàn thành các buổi huấn luyện trong tháng

- Đạt doanh số cá nhân 1,000,000 VND (Giá Catalog)

- Tuyển dụng 03 Thành viên mới trực tiếp năng động

Xin vui lòng xem chi tiết trên tờ rơi

Cơ hội sở hữu miễn phí nước hoa Folle D’Amour


No comments:

Post a Comment