Chương trình hỗ trợ Thành viên bán hàng 8/2012

Điều kiện đạt chuẩn 21% trong tháng gần nhất

Hỗ trợ từ công ty: Số lượng và loại sản phẩm có thể mượn bao gồm nhưng không vượt quá: 5 túi xách, 3 ví, 3 đồng hồ, hoặc 3 mắt kính. Tổng cộng không quá 12 sản phẩm. Ngoài ra công ty sẽ cho bạn mượn tối đa 20 Catalog.

Lưu ý:

- Công ty chỉ giải quyết cho nhận và trả sản phẩm 2 ngày trong tuần: Thứ 3 và Thứ 6

- Bạn phải đăng kí với Quản lý kinh doanh số lượng hàng hóa cần mượn trước 3 ngày nhận sản phẩm.

- Trong vòng 3 ngày sau khi sự kiện kết thúc, bạn phải hoàn trả Công ty số tiền tiêu thụ các sản phẩm cùng với các sản phẩm chưa bán hết.

- Sản phẩm trả lại phải nguyên vẹn, khớp với mã code trên bao bì. Nếu sản phẩm trả lại không đúng như khi kí nhận, sản phẩm đó sẽ được tính vào đơn hàng bạn mua.

- Nếu bạn trả chậm hơn thời gian quy định, số lượng ượng hàng đó được tính là bạn đã mua, bạn phải nộp tiền về cho Công ty hoặc tiền thưởng trong tháng của bạn sẽ bị trừ hoặc Công ty có thể áp dụng các quy định chế tài khác.

- Không sử dụng tài khoản tiền âm để thanh toán những sản phẩm mượn từ Công ty.

- Công ty Sophie Paris có quyền xem xét và từ chối nếu TV không thực hiện theo đúng nguyên tắc.


No comments:

Post a Comment