Ví nam thời trang Sophie Cason - DSM1107

 Ví nam thời trang Sophie Cason - DSM1107
Ví giả da mầu nâu đậm cho một phong cách mạnh mẽ và sành điệu. Ví gồm 2 ngăn đựng tiền, 3 ngăn đa dụng , 3 ngăn đựng thẻ, và một ngăn trong suốt.
Kích cỡ: 12x2.5x10 cm
Giá: 276,000 VNĐ

Vào CATALOG để xem và tải tất cả sản phẩm mới.